RSS Feed

விலங்கு – மனிதன் – ஞானி

Posted on

                                     விலங்கு – மனிதன் – ஞானி

* பரம்பொருளில் தோய்ந்து அனுபவப் படுவதே உயிர்களின் நீக்கமற்ற இயல்பு ஆகும் .
 
* விலங்கு குறிப்பிட்ட ஒன்றிலோ சிலவற்றிலோ கட்டுப்பட்டு அவற்றின் ஊடாகப் பரம்பொருளில்      தோய்ந்து அனுபவப்படுவதால் அது விலங்கு .
 
* மனிதன் நினைப்பு வல்லமை நிறைந்தவனாக இருப்பதால் நினைப்புகளினூடு இருக்கும் இடத்தை    விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ அலைகிறான் .
 
* ஞானி எங்கும் நிறைந்த பரம்பொருளை எந்த சூழ்நிலையில் இருக்கிறானோ , அந்தந்த  சூழ்நிலைகளிலேயே உணர்ந்து தோய்ந்து அனுபவப்படுகிறான் 
 
 
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s